نمایش سرعت لحظه ای کارت شبکه

برای نمایش سرعت لحظه ای کارت شبکه می توانید از دستور nload استفاده کنید

yum install nload -y

بعد از نصب این دستور را وارد کنید

nload

 

…..

 

nload

 

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.