تفاوت در مقدار فضای خالی

در صورتی که مقدار فضای نشان داده شده توسط دستور df با فضای خالی واقعی که توسط du نشان داده می شود تفاوت داشت یکی از دلایل باز ماندن فایل پاک شده توسط برنامه می باشد.
که با استفاده از این دستور میتوانید فایل های پاک شده که باز هستند رو پیدا کنید و سرویس آن برنامه را ریست کنید یا توسط pid نشان داده شده ببندید.
lsof +L 1 / | grep -i deleted

دیدگاه خود را به ما بگویید.