لینوکس Alpine

alpine
به علت حجم کم (5MB) و سبک بودن برای استفاده در کانتینرها مناسب می باشد.

docker run -i -t alpine /bin/sh
برای نصب برنامه از این دستور استفاده می شود.
apk add name
مثال:
apk add openssh
برای استفاده از سرویس ها باید پکیج openrc نصب شود
apk add openrc
برای اضافه کردن سرویس
rc-update add service-name
مثال:
rc-update add sshd
برای اجرای سرویس
rc-service service-name start
مثال:
rc-service sshd start

برای نصب یک برنامه از ریپازیتوری مورد نظر

apk add package-name –repository=http://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/edge/main

برای ویرایش لیست ریپازیتوری
nano /etc/apk/repositories
بعد ریپازیتوری مورد نظرتان را اضافه کنید مانند
http://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/edge/community
http://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/edge/main
بعد از ذخیره دستور زیر را وارد کنید تا لیست آپدیت شود
apk update
برای کامپایل کردن پکیج build-base را نصب کنید

در صورتی که از طریق داکر نصب نکرده اید برای فعال کردن کارت شبکه این دستور بزنید
nano /etc/network/interfaces
بعد این مقادیر را کپی کنید

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

این برای حالتی هست که سرور شما از dhcp استفاده میکند
برای اعمال دستی تنظیمات از این استفاده کنید. مقادیر را با توجه به سرور خود تغییر بدید.

iface eth0 inet static
address 192.168.1.150
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1

برای فعال شدن کارت شبکه
ifup eth0
یا
/etc/init.d/networking restart

دیدگاه خود را به ما بگویید.

شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.