سفارش کانفیگ

نصب و کانفیگ مجازی ساز virtualizor kvm.
نصب و کانفیگ مجازی ساز vmware esxi/vcenter
نصب و کانفیگ میکروتیک.
نصب و کانفیگ CentOS.
نصب و کانفیگ IBSng و کلیه کانفیگ های مربوط به آن.
نصب و کانفیگ ویندوز سرور.

راه اندازی سرویس های مانیتورینگ

سرویس بکاپ