نوشته‌های با برچسب ‘اتصال دو IBSng’

اتصال دو سرور IBSng به هم

14 نظر

در این روش دو سرور IBSng اطلاعاتشون با هم سینک میشه و توی یه زمان خاص به فرض هر شب اطلاعات سرور IBSng اول توی سرور IBSng دوم به صورت خودکار کپی میشه.

سرور IBSng اول:

این دستور رو بزنید

nano /var/www/html/backup.sh

بعد این متن رو توش کپی کنید

su – postgres -c “pg_dump IBSng” >    IBSng.sql

بعد Ctrl+X رو بزنید بعدش Y تا ذخیره بشه.

بعد این دستور رو بزنید تا سطح دسترسی افزایش پیدا کنه

chmod 777 /var/www/html/backup.sh

اسکریپت بک آپ الان آماده شده به فرض میخاید ساعت 5 صبح بک آپ بگیره

اول این دستور رو میزنید

nano /var/spool/cron/root

بعد اینو توش کپی میکنید

* 5 * * * sh /var/www/html/backup.sh

تنظیمات سرور اول تموم شد حالا تنظیمات سرور IBSng دوم:

 

این دستور را بزنید

nano /var/lib/pgsql/sync.sh

و اینا رو داخلش کپی کنید. دقت کنید که به جای 127.0.0.1 باید ip سرور IBSng اول خودتون رو وارد کنید.
cd /var/lib/pgsql
wget -N 127.0.0.1/IBSng.sql
/etc/init.d/IBSng stop
su – postgres << EOF
dropdb IBSng
dropuser ibs
createdb IBSng
createuser ibs -s
createlang plpgsql IBSng
psql IBSng < IBSng.sql
logout
EOF
/etc/init.d/IBSng start

و ctrl+x  بزنید و بعد Y تا سیو بشه.

حالا این دستور را بزنید

nano /var/spool/cron/root

و برای اینکه به فرض هر روز ساعت 7 صبح اجرا بشه این رو کپی کنید

* 7 * * * sh /var/lib/pgsql/sync.sh

 

 

 

خوب اسکریپت آماده هست الان هر روز صبح  ساعت 7 سرور IBSng دوم با سرور IBSng اول هماهنگ میشه. میتونید توی روز دو بار اینکار کنید