نوشته‌های با برچسب ‘ibs’

حل مشکل IBSng در Centos7

8 نظر

برای حل خطای

Forbidden
You don't have permission to access /IBSng/admin/ on this server.

این دستور وارد کنید
nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
و سپس این متن را کپی کنید

 

<Directory "/usr/local/IBSng/interface/IBSng">
    AllowOverride None
    Options None
    Require all granted
</Directory>

و سپس سرویس آپاچی را ری استارت کنید

service httpd restart

برای حل خطا موقع ساخت یوزر و شارژ

Internal Error, Can’t connect to IBS Core (HTTP/1.0 500 Internal Server Error)

این دستور وارد کنید

nano /usr/local/IBSng/core/server/xmlrpcserver.py

و سپس این متن را کپی کنید

def dump_decimal(self,value, write):

write("<value><double>")

write("</double></value>\n")

write(str(value))

Marshaller.dispatch[Decimal] = dump_decimal

.

service IBSng restart

.

ibs7

.

برای حل اخطار موقع حذف یوزر

unsupported operand type(s) for +=: ‘float’ and ‘Decimal’

این دستور وارد کنید

nano /usr/local/IBSng/core/admin/admin.py

سپس در خط 140 کد را به کد زیر تغییر بدید

کد قدیم: self.deposit+=deposit_change

کد جدید:self.deposit+=float(deposit_change)

float


آموزش نصب IBSng

بدون نظر

ابتدا این دستورات رو بزنید

yum install httpd postgresql postgresql-server postgresql-python php perl -y

حالا باید فایروال رو خاموش کنید

setup بنویسید بعد اینتر کنید بعد قسمت Firewall Configuration برید.

Security Level رو Disable کنید

SELinux رو Disable کنید

 

fw

 

حالا IBSng رو باید دانلود کنید

wget http://hivelocity.dl.sourceforge.net/project/ibs/IBSng/IBSng-A1.24/IBSng-A1.24.tar.bz2

بعد از زیپ اکسترکتش میکنید

tar -xvjf IBSng-A1.24.tar.bz2 -C /usr/local

سرویس دیتابیس رو اجرا میکنید

service postgresql start

بعد این دستور رو میزنید

nano  /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf

توی فایلی که باز شده بالاتر از همه اینو کپی میکنید

local  IBSng   ibs            trust

Ctrl+X رو میزنید بعد Y تا ذخیره بشه

db

 

حالا باید دیتابیس بسازید

اول این دستور رو میزنید

su – postgres

بعد که باز شد این دستورات رو به ترتیب میزنید

createdb IBSng

createuser ibs

بعد از زدن این دستور سوال میپرسه باید Y رو بزنید

و آخرین دستور هم این بزنید

createlang plpgsql IBSng

بعد exit مینویسید و اینتر کنید تا از دیتابیس خارج بشه.

حالا نوبت به نصب IBSng هست.

این دستور رو میزنید تا مراحل نصب آغاز بشه

/./usr/local/IBSng/scripts/setup.py

مراحل نصب رو به ترتیب انجام بدید

1 Install

2 Test DB Connection and Continue

2 Compile Configuration and Continue

1 Import Tables and Continue

Enter System password

1 Copy ibs.conf to ‘/etc/httpd/conf.d’

2 Chown apache directories to ‘apache’

5 Continue

1 Copy logrotate Conf to /etc/logrotate.d

3 Continue

1 Copy Redhat init file to /etc/init.d

2 Set IBSng to start on reboot

b Back to main menu

x Exit

نصب تمام شد.

حالا سرویس های مورد نیاز رو اجرا کنید

service httpd start

service postgresql restart

service IBSng start

این دستورات هم میزنید تا بعد از ریست شدن سرور به صورت خودکار سرویس ها اجرا بشن

chkconfig IBSng on
chkconfig postgresql on
chkconfig httpd on

برای وارد شدن به پنل ادمین IBSng از این آدرس استفاده کنید

http://server_ip_address/IBSng/admin

یوزرنیم system هست پسورد هم موقع نصب وارد کردید.