نوشته‌های با برچسب ‘xfs’

خطای فایل سیستمی xfs

بدون نظر

در صورت بوت نشدن سیستم و مواجهه با اخطار XFS (dm-0): Corruption of in-memory data detected. Shutting down filesystem

xfs

ابتدا سیستم را با یک ایزو توزیع لینوکس مثل centos بوت کنید و حالت rescue را فعال کنید.

در محیط ترمینال این دستور را وارد کنید به جای device نام پارتیشن هارد خود را جایگزین کنید

xfs_repair -L /dev/device

برای مثال:

xfs_repair -L /dev/sda2

در صورتی که از پارتیشن بندی lvm استفاده کرده اید باید ابتدا پارتیشن را مانت کنید.

mount /dev/sda2 /mnt

در صورتی که بعد از اجرا این دستور خطای mount: unknown filesystem type ‘LVM2_member’ در یافت کردید مراحل زیر را انجام بدید.

با دستور lvscan نام پارتیشن های lvm را پیدا کنید نتیجه مانند زیر هست

[root@# lvscan

inactive ‘/dev/centos/swap’ [2.00 GiB] inherit

inactive ‘/dev/centos/root’ [ .

سپس این دستور را اجرا کنید تا پارتیشن ها فعال بشن

vgchange -ay

حالا دوباره دستور lvscan را وارد کنید نتیجه باید شبیه زیر باشد و مقدار inactive به active تغییر پیدا کرده باشد

[root@# lvscan

active ‘/dev/centos/swap’ [2.00 GiB] inherit

active ‘/dev/centos/root’ [

در اینجا به پارتیشن دوم نیاز داریم برای همین این پارتیشن را مانت میکنیم

mount /dev/centos/root /mnt

در صورتی که به درستی مانت شد برای تعمیر فایل سیستم از این دستور استفاده میکنیم قسمت دوم دستور با توجه به سیستم شماو نام پارتیشن برای شما تغییر میکند

xfs_repair -L /dev/centos/root